Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura > Obecní úřad - archvi > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení závazných podmínek pro pořádání kulturních podniků 

15.6.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1. 2013 

Obecně závazná vyhláškač. 1/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Řád veřejného pohřebiště 13.7.2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - Požární řád obce Horní Libchava  1. 4. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunílních odpadů na území obce Horní Libchava  1. 4. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Usnesení zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2017

Starší usnesení zastupitelstva