Horní
Libchava
PLANUJVYLETY.CZ
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o stanovení závazných podmínek pro pořádání kulturních podniků 

15.6.2011 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1. 2013 

Obecně závazná vyhláškač. 1/2010, o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Řád veřejného pohřebiště 13.7.2002
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 - Požární řád obce Horní Libchava  1. 4. 2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunílních odpadů na území obce Horní Libchava  1. 4. 2015
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 1.1.2016

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Zápisy ze zasedání zastupitelstva

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 29.6.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 21.9.2017

 

Starší zápisy ze zasedání zastupitelstva